GEOLOGIA APLICADA AL MEDI AMBIENT, LA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

ESTUDIS HIDRÀULICS I D’INUNDABILITAT

ESTUDIS GEOLÒGICS I HIDROGEOLÒGICS

RISCOS GEOLÒGICS

DIAGNOSI I AVALUACIÓ DE CONTAMINACIÓ DEL SÒL

ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SLL - Pg Valldaura 166 D local C - 08042 Barcelona | 934 279 620 - arda@arda-geolog.com