El nostre web està en fase de revisió.

Podeu seguir les novetats i notícies a la nostra pàgina de Facebook.

 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, organització compromesa amb el canvi climàtic

 Sant Cugat del Vallès ha estat, junt amb el de Bellcaire d’Urgell, un dels primers ajuntaments en adherir-se al programa ACORDS VOLUNTARIS per a la reducció de CO2, promogut per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic.

L'adhesió implica la presentació d'una avaluació d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i un programa anyal de mesures per a la seva reducció.

Sant Cugat del Vallès reafirma així el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic, iniciat amb l’aprovació de l’Estratègia Local sobre canvi climàtic i el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) al 2009.

ARDA, també organització compromesa amb el canvi climàtic, ha col·laborat amb l’Ajuntament en la preparació de l’adhesió al programa ACORDS VOLUNTARIS i en el seguiment del PAES.

El programa Acords Voluntaris és un dels eixos d’acció en que se centra el compromís adquirit pel Govern de Catalunya davant les Nacions Unides en la cimera Rio+20 celebrada al mes de juny de 2012.

Qualsevol organització catalana (empresa, entitat, institució...) es pot unir a aquest Programa si té la voluntat de reduir les seves emissions. La previsió és que anualment s’hi adhereixin unes 20 organitzacions fins l’any 2020.

 

Piera presenta el Pla d’Acció contra el canvi climàtic (PAES) amb mesures d’estalvi energètic

 

El municipi de Piera (Anoia, Barcelona) s’ha sumat al Pacte d’Alcaldes, una iniciativa de la Unió Europea contra el canvi climàtic i per a l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables.

Piera se suma així als més de 4.000 municipis que estan posant en marxa accions per reduir en més d’un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle l’any 2020. Aquest és el compromís que s’adquireix amb l’adhesió al Pacte.

Les accions es reuneixen en un Pla: el PAES o Pla d’Acció per al canvi climàtic. ARDA ha redactat el PAES de Piera seguint la metodologia de la Diputació de barcelona, entitat coordinadora del Pacte a la província de Barcelona.

El PAES de Piera es presenta el divendres 8 de juny de 2012 en un acte obert a tota la població. 

 

 

ARDA rep el certificat d’adhesió al Programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle

El programa Acords Voluntaris és impulsat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Mitjançant l’adhesió al programa, les empreses i organitzacions ens comprometem a rAnna Martín, directora tècnica d'ARDA, en el moment de recollir el certificat. Imatge cedida pel DTES.eduir les nostres emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El compromís voluntari implica quantificar les emissions, proposar mesures per reduir-les i fer-ne seguiment.

El 26 de març del 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat va organitzar l’acte de lliurament dels certificats a les empreses i entitats adherides al programa.

ARDA va rebre el seu certificat junt amb la resta d’empreses i organitzacions adherides, una seixantena a tot Catalunya en la data de celebració de l’acte.

Donem visibilitat així a la nostre contribució a la minimització del canvi climàtic i convidem a totes les empreses i organitzacions a afegir-se a aquest esforç col·lectiu.  

 

Plans d'autoprotecció (PAU) segons Decret 82/2010

El PAU o Pla d'Autoprotecció és el document que recull les opcions i mesures per:

- Prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns.

- Donar resposta a les possibles situacions d'emergència.

- Coordinar-se amb els sistemes públics de protecció civil.

El Decret 82/2010 estableix el contingut dels PAU i aprova el Catàleg d'activitats i centres obligades a aplicar-lo. ARDA disposa de personal tècnic acreditat per a la redacció de PAU.

Més informació.

 

L’avaluació ambiental estratègica (AAE): una eina per a fomentar la qualitat dels plans i programes

Amb aquest títol es va celebrar el passat 6 de març una Jornada a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat. Es tractava de fer un balanç dels processos d’avaluació i debatre sobre les perspectives de millora. L'objectiu final és que sigui una eina que permeti millorar la qualitat dels mateixos plans i programes.

Una de les taules rodones es va dedicar a exposar i debatre diverses experiències. Entre elles, el director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va fer referència als inicis de l’avaluació ambiental del planejament urbanístic amb experiències prèvies a la legislació sobre AAE.

És el cas d'alguns dels municipis del Parc (Olot, les Preses, Sant Joan les Fonts), en que es van fer uns treballs de base per aprofundir en el coneixement i diagnosi del territori mitjançant l’ús de sistemes d'informació geogràfica (SIG).

ARDA va dur a terme aquests treballs, que van servir de base per a les propostes de revisió del planejament i per a la seva tramitació ambiental (aleshores encara sota la legislació d’avaluació d’impacte ambiental de projectes). Més informació sobre la jornada.

Projecte estratègic Portes de Collserola

Passada la fase de selecció dels equips, el projecte estratègic de les Portes de Collserola engegat per l'Ajuntament de Barcelona es troba en la fase d'elaboració de propostes per al concurs d'idees i participació ciutadana. ARDA forma part d'un dels equips seleccionats per a la fase de concurs d'idees, liderat per Ribadepalau Arquitectes.

Energia eòlica i medi rural

El Grup d’Investigació en Economia Ecològica de la Universitat de Vigo (GIEEA) treballa des de l’any 2007 en l’impacte socioeconòmic de l’energia eòlica en el medi rural gallec. És en aquest marc que ha organitzat un Curs de Formació sobre l’energia eòlica i el seu impacte en el món rural. El curs es va celebrar del 18 al 21 de juliol a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Vigo. ARDA va participar amb una ponència sobre l’avaluació dels impactes paisatgístics dels parcs eòlics. Podeu veure el vídeo de la ponència aquí

Seguiment de les entitats col·laboradores (EAC, UTVA, etc.)

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha publicat l'informe de seguiment de les entitats col·laboradores corresponent a l'any 2010. En aquest document s'exposen els resultats de les actuacions d'acreditació i seguiment de les EAC i UTVA, entre d'altres entitats col·laboradores, reponsables dels controls inicals i verificacions d'avaluacions ambientals derivades de la llei de prevenció i control d'activitats (antiga IIAA).

ARDA col·labora amb la Direcció General en aquestes tasques d'acreditació i seguiment aportant dos auditors externs per a les tipologies d'activiats extractives, estacions de servei i dipòsits controlats de residus.

Projecte de reobertura del Balneari de Cardó

El passat mes de maig es va presentar a l’Ajuntament de Benifallet el projecte i l’estudi d’impacte ambiental del Balneari de Cardó. Aquest conjunt arquitectònic, situat dins de l’espai d’interès natural de les Serres de Cardó-Boix, té el seu origen en un convent carmelità fundat a principis del segle XVII i transformat en balneari el 1870. L’establiment deixà de funcionar l’any 1965, i als anys 70 s’hi va construir al costat una planta embotelladora d’aigua. El Grup Pascual, l’actual propietari de la finca, promou la reobertura del Balneari amb un projecte que preveu una inversió d’uns 45 milions d’euros i la generació de més d’un centenar de llocs de treball directes.

L’estudi d’impacte ambiental, redactat per ARDA integrats a l'equip coordinat per rigola i associats – arquitectes, ha requerit l’elaboració de diferents estudis específics sobre els principals aspectes d’interès de la zona: botànic, paisatgístic, de mobilitat, hidrogeològic i hidrològic.

Integració paisatgística de les construccions agràries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SLL - Pg Valldaura 166 D local C - 08042 Barcelona | 934 279 620 - arda@arda-geolog.com