AVALUACIÓ AMBIENTAL I PAISATGÍSTICA

Impacte ambiental de projectes i obres

Impacte i integració paisatgística

Avaluació ambiental de plans i programes i documentació ambiental urbanística

Avaluació de la mobilitat generada

 GESTIÓ AMBIENTAL I SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat local

Eficiència energètica i mitigació del canvi climàtic

Gestió del cicle de l'aigua i residus

Gestió ambiental a l'empresa

 TERRITORI I ESPAIS NATURALS

Planificació i ordenació d'espais naturals

Diagnosi, valoració i inventari de patrimoni natural, cultural i paisatgístic

Prevenció de riscos

Restauració i condicionament natural i paisatgístic

CONTROL I SEGUIMENT AMBIENTAL

Seguiment de projectes i obres - Vigilància ambiental

Control d'activitats

Qualitat ambiental

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

Eines de comunicació i participació

Participació ciutadana

Disseny i programació d'activitats formatives

Divulgació i educació ambiental

 

 

 

 

 

 

 

 


ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SLL - Pg Valldaura 166 D local C - 08042 Barcelona | 934 279 620 - arda@arda-geolog.com