GEOTÈCNIA

      ESTUDIS GEOTÈCNICS

      SONDATGES I CALES

      ESTUDIS DEL TERRENY

      FONAMENTACIONS 

      ESTABILITAT DE TALUSOS

 

Estudis geotècnics per a edificació i urbanització

GEO-LOG ofereix un ampli ventall de serveis en el camp de la geotècnia i enginyeria civil, dirigits a arquitectes, enginyers, promotors públics i privats i particulars.

El nostre equip de geòlegs i enginyers té experiència en la realització d’estudis geotècnics per a obres d’urbanització i per a projectes constructius d’acord amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació: edificis públics (escoles, edificis sanitaris, centres d’informació...), naus industrials, habitatges plurifamilars i unifamiliars, etc.

També us oferim estudis específics per a remodelacions i rehabilitacions, estabilitat de talussos i murs de contenció, piscines i totes aquelles actuacions que requereixin conèixer les característiques geotècniques i aptituds constructives del subsòl.

Atens a les necessitats dels clients particulars hem dissenyat productes específics per a petites construccions (vivendes unifamiliars sense soterrani, cases prefabricades, etc.). Consulteu-nos.

ARDA, Gestió i Estudis Ambientals SLL - Pg Valldaura 166 D local C - 08042 Barcelona | 934 279 620 - arda@arda-geolog.com